Karot Beton Delme

Yenileşmenin devam ettiği ve bitmek bilmeyen bir tempo ile çalışmaların ortaya konulduğu günümüzde hizmet eden birçok sektör, işinin hakkını vermek ve kazanç sağlamak amacıyla çalışmalarını hızlandırmış ve birtakım gelişmeler yaratmıştır. İnsanların gerek ulaşım gerekse barınma ihtiyaçlarını en iyi…

Devamını Oku

Beton Kırma

Gerek kütlesel kesimlerde gerekse küçük çaplı kesimlerde kullanılan beton kırma makineleri; çevreye verdikleri en az zarar ile çok büyük işler ortaya koymaktadır. Beton kırma işlemleri, günümüz teknolojisiyle üretilmiş birçok araç-gereç ile ortaya konulmuştur. Beton kırma işlemleriyle yaklaşık 7-8 m…

Devamını Oku

Halatlı Kesim

Globalleşen dünya da birbirleriyle rekabet içerisinde olan firmalar, yaptıkları işler ile ön plana çıkmak ve insanları daha fazla çekmek maksadıyla dur durak bilmeden yenilikler ortaya koymuştur. Bir yapının, yolun, inşaatın temellerinin sağlam atılması ve uzun yıllar boyunca dayanıklılığını korumas…

Devamını Oku

Derz Kesme

Derz kesme; mekân içerisinde kullanılan malzemelerin aralarında oluşan boşluğu gidermek maksadıyla doğru bir şekilde kesme ve onarma işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasıdır ve yetenekli personeller yardımı en kısa sürede çözüme kavuşturulur. Teknolojik araçlar sayesinde bu tür pürüzler rahatlıkla…

Devamını Oku

Karot Beton Kesme

Bugün yapılan birçok çalışmanın sonucunu ortaya koyulan işlerde görmek mümkündür. Gözle görülebilir sonuçlar elde etmek amacıyla günün her saati eksiksiz görev yapan firmalar, kurum ve kuruluşlar çağın gerektirdiği ölçüde başarılı işler ortaya koymak amacıyla dur durak bilmeden çalışmaktadır. Şüphes…

Devamını Oku

Yer Kesme

“Yer kesme” konusu birçok alt başlıkta ele alınır. Yapının, alanın belirlenen kısmının kesilmesi ve kesilen alana yapılacak olan tesisat işlemlerinin kusursuz olması için birçok firma etkin ve faal bir şekilde çalışmaya girişir. Yer kesme esnasında yapım ile ilgili tüm teknik veriler elde edildikten…

Devamını Oku

Kimyasal Ankraj

Yapılara yeni araç gereç eklenimi yapılması, güçlendirme işlemlerinin uygulanması gibi işlemlerin genel adıdır kimyasal ankraj. Yapılar için kullanılan araç-gereçlerin eskimesi ve yeniden yenilerinin uygulanması aşamasında eski ve yeni betonun kaynaştırılması amacıyla kimyasal ankraj yapılmaktadır.…

Devamını Oku

Hidrolik Kesim

Betonarme işlemlerinde kullanılan hidrolik kesim; insanların en az hata ile yapılarını onarmaya yaramaktadır. Hızlı ve güvenilir bir işlem olan hidrolik kesim; son teknoloji araçlar ile yapılmaktadır. İnsanların konutlarını, işyerlerini, alanlarını kesmeye yarayan araç gereçler ile en küçük kusurlar…

Devamını Oku