Neler Yapıyoruz ?


Karot Beton Delme

Yenileşmenin devam ettiği ve bitmek bilmeyen bir tempo ile çalışmaların ortaya konulduğu günümüzde hizmet eden birçok sektör, işinin hakkını vermek ve kazanç sağlamak amacıyla çalışmalarını hızlandırmış ve birtakım gelişmeler yaratmıştır. İnsanların gerek ulaşım gerekse barınma ihtiyaçlarını en iyi şekilde gidermeye çalışan hizmet sektörü, bu maksatla tüm iş kollarıyla koordineli bir şekilde çalışmak için programlar belirlemiş ve çağdaş bir çizgi ile sürekli etkileşim halinde olarak işlerini devam ettirmiştir. İnşaat ve yol yapım çalışmalarından tutulup, evin gerek duyduğu tesisat işlemlerine kadar tüm işleri en iyi şekilde yerine getiren fir…

Karot Beton Kesme

Bugün yapılan birçok çalışmanın sonucunu ortaya koyulan işlerde görmek mümkündür. Gözle görülebilir sonuçlar elde etmek amacıyla günün her saati eksiksiz görev yapan firmalar, kurum ve kuruluşlar çağın gerektirdiği ölçüde başarılı işler ortaya koymak amacıyla dur durak bilmeden çalışmaktadır. Şüphesiz ki, bu doğrultuda işini hakkıyla yapan birçok firma sektörde mevcuttur, ancak önemli olan o bu firmaların adreslerini ve bilgilerini bulabilmek. Erişim sağlandıktan sonra en zor işleri bile çok iyi bir şekilde yapan işinin ehli insanlarla çalışılır ve beklenilenin fazlası ilgi görülür. Gözle görülür bir başarının sağlanması amacıyla görev yapan…

Hidrolik Kesim

Betonarme işlemlerinde kullanılan hidrolik kesim; insanların en az hata ile yapılarını onarmaya yaramaktadır. Hızlı ve güvenilir bir işlem olan hidrolik kesim; son teknoloji araçlar ile yapılmaktadır. İnsanların konutlarını, işyerlerini, alanlarını kesmeye yarayan araç gereçler ile en küçük kusurlar bile en hızlı şekilde çözüme kavuşturulur. Hidrolik kesimin uygulanmaya konulduğu alanlar; Kalın beton kesimleri, Merdiven şaytları İnşaat ve yapı derzleri, Kapı, pencere ve asansör açma işlemleri bu işlem sayesinde açılır. Hidrolik kesim, titreşimsiz bir şekilde faaliyette bulunduğu için yapıya hiç zarar vermez. Hızlı ve temiz bir sonuç almak ist…

Halatlı Kesim

Globalleşen dünya da birbirleriyle rekabet içerisinde olan firmalar, yaptıkları işler ile ön plana çıkmak ve insanları daha fazla çekmek maksadıyla dur durak bilmeden yenilikler ortaya koymuştur. Bir yapının, yolun, inşaatın temellerinin sağlam atılması ve uzun yıllar boyunca dayanıklılığını koruması maksadıyla çalışmalar ortaya koymaktadır. Halat kesme uygulamaları da buradan gelmektedir. Halat kesimi; alan içerisinde meydana gelen kesme işleminin derinliğinin büyük olması amacıyla yapılan bir işlemdir. Halatlı kesme; bina yıkımında, asansör yerleri ile büyük betonların kesme işlemini uygulamaktadır. Teknolojinin tüm imkanları seferber edile…

Beton Kırma

Gerek kütlesel kesimlerde gerekse küçük çaplı kesimlerde kullanılan beton kırma makineleri; çevreye verdikleri en az zarar ile çok büyük işler ortaya koymaktadır. Beton kırma işlemleri, günümüz teknolojisiyle üretilmiş birçok araç-gereç ile ortaya konulmuştur. Beton kırma işlemleriyle yaklaşık 7-8 metreye yakın delikler açılmakta ve istenen çalışmalar ortaya konulmaktadır. Sadece inşaatlar için değil, çeşitli yol yapımı, köprü onarımı vs içinde beton kırma araçları çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Uzun yıllar kullanılmış olan binaların hasarlı kısımlarının onarılması işleminde de faal bir şekilde kullanılan beton kırma araçları çok fo…

Kimyasal Ankraj

Yapılara yeni araç gereç eklenimi yapılması, güçlendirme işlemlerinin uygulanması gibi işlemlerin genel adıdır kimyasal ankraj. Yapılar için kullanılan araç-gereçlerin eskimesi ve yeniden yenilerinin uygulanması aşamasında eski ve yeni betonun kaynaştırılması amacıyla kimyasal ankraj yapılmaktadır. Kimyasal ankraj ile eski betona yeni beton bağlanır ve araya perde çekilir, bu sayede yapı daha dayanıklı ve kullanışlı bir hal alır. Yapıların yenilenme aşamasından tutulup, kimyasal ankraj işleminde ürün seçimine kadar her alanda etkin ve kesin sonuçlar sunan ustalar; işlev kazandırma, ürün değişimi, beton eklenimi gibi birçok uygulama işi bünyes…

Derz Kesme

Derz kesme; mekân içerisinde kullanılan malzemelerin aralarında oluşan boşluğu gidermek maksadıyla doğru bir şekilde kesme ve onarma işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasıdır ve yetenekli personeller yardımı en kısa sürede çözüme kavuşturulur. Teknolojik araçlar sayesinde bu tür pürüzler rahatlıkla gözlemlenir ve boşluğun kaynağı tespit edildikten sonra onarım/yapılandırma aşamasına gidilir. Derz kesme ustalarının çalışma sahası sadece bina içerisinde değildir, bina dışında ve herhangi bir yol yapım çalışmasında da rahatlıkla kullanılabilir. Derz kesme işleminin masrafı çok fazla değildir, bu yüzden de bu sorunla yüz yüze gelen insanlar acil…

Yer Kesme

“Yer kesme” konusu birçok alt başlıkta ele alınır. Yapının, alanın belirlenen kısmının kesilmesi ve kesilen alana yapılacak olan tesisat işlemlerinin kusursuz olması için birçok firma etkin ve faal bir şekilde çalışmaya girişir. Yer kesme esnasında yapım ile ilgili tüm teknik veriler elde edildikten sonra çalışmalar başlanır. Yapı dâhilindeki alan temizledikten; tozdan, kirden arındırıldıktan sonra teknisyen ve işçiler ile kollar sıvanır ve çalışmaya girişilir. Firmalar, yer kesme işlemi ile yakından alakadar olurlar. Görevlerinin bilincinde olarak girmiş olduğu hizmet sektöründe disiplinli ve özverili bir çalışma programı izleyen firmalar; y…