Neler Yapıyoruz ?


Yer Kesme

“Yer kesme” konusu birçok alt başlıkta ele alınır. Yapının, alanın belirlenen kısmının kesilmesi ve kesilen alana yapılacak olan tesisat işlemlerinin kusursuz olması için birçok firma etkin ve faal bir şekilde çalışmaya girişir. 

Yer kesme esnasında yapım ile ilgili tüm teknik veriler elde edildikten sonra çalışmalar başlanır. Yapı dâhilindeki alan temizledikten; tozdan, kirden arındırıldıktan sonra teknisyen ve işçiler ile kollar sıvanır ve çalışmaya girişilir. Firmalar, yer kesme işlemi ile yakından alakadar olurlar. Görevlerinin bilincinde olarak girmiş olduğu hizmet sektöründe disiplinli ve özverili bir çalışma programı izleyen firmalar; yapmış olduğu işlerde işçiliğe ve hata oranının az olduğuna göre işleri sınıflandırmaktadır. Firmalar bünyesinde var olan elemanları ile tüm problemlerin üstesinden gelmektedir, yer kesiminde çalışan elemanlar, ince ipuçlarını görebilme yetisine sahiptir ve güçlü- kuvvetli bir iradeye sahiptir. Ele aldığı tüm siparişleri pür dikkat çözüme kavuşturarak, halkın gözünde büyük bir güven kazanmış olan firmalar, çağımıza yakışır derecede çok fonksiyonel çalışma koşulları ile hizmet sektöründe etkin bir rol oynamaya devam etmektedir.  Yer kesmede ve sonrasında tesisat döşenmesinde görev alan firmalar, görev kapsamı içerisinde ele alınan konuları farklı bir işleyiş ile çözüme kavuşturmaktadır. Yer kesimi yapılması ve sonrasında gerçekleştirilen tamirler etkin ve kusursuz olmalıdır, firmalar görevlerinin üstünde durarak teknoloji ile birlikte daha fazla ortaya çıkan arıza sorunlarını çözmektedir. 

Yer kesiminin yapılacağı alanlar yapım aşamasındayken ve sonrasında kullanılmaya başlandıktan sonraki süreçte iyi bir şekilde takip edilmeli ve incelenmelidir. Her bakımdan rahat, uzun ve kullanışlı bir yapıya sahip olmak için yer kesimi ve tesisat eklenmenin kusursuz olması gerekmektedir. Bundan ötürüdür ki, insanlar yeteri kadar bilgi birikimine sahip olduktan sonra yer kesme yapan firmaları araştırarak çalışma talebinde bulunmalıdır. Ayrıca işin uygulanması aşamasındayken estetik zevklerde ön planda tutulmalı ve hem görselliğe hem de kullanışlılığa hitap eden bir çalışma ve neticelendirilmiş bir iş olmalıdır. Yer kesme işlemi boyuta ve özelliklere bağlı olarak değişiklik gösterir. Yer kesme işleminde problem yaşanmaması adına tüm incelemeler eksiksiz yapılır.


Paylaş